Grote ergernis bij het slotracen: slecht inzetten door marshalls

Grote ergernis bij het slotracen: slecht inzetten door marshalls

Een marshall moet zijn handen vrij hebben en snel kunnen handelen. Bovendien moet hij competent en eerlijk zijn.

Racebaaninfo.nl – JeeWee over slotcars en racebanen | Bekijk Racebaaninfo ook op Facebook

Slotvisie

Grote ergernis bij het slotracen: slecht inzetten door marshalls

Een marshall moet zijn handen vrij hebben en snel kunnen handelen. Bovendien moet hij competent en eerlijk zijn.

Grootste ergernis bij clubracen?

Slotracen is een leuke bezigheid. Voor de één tijdverdrijf en voor de ander een serieuze hobby. Toch willen we allemaal een leuke wedstrijd meemaken. De grootste ergernis bij het clubracen is het slecht terugzetten van een gecrashte slotcar. Het is de schuld van de slotracer dat zijn auto crasht. Het is de verantwoordelijkheid van de marshall om de auto met minimale vertraging in het juiste spoor terug te zetten.

Wat is een marshall?

Een marshall zorgt ervoor dat een gecrashte auto weer in het goede spoor wordt geplaatst. Dit is een belangrijk onderdeel van de wedstrijd. Slotracen op niveau is zonder marshalls onmogelijk. Bij clubraces hebben de slotracers de plicht ook als marshall te fungeren. De marshall wordt aangewezen voor een deel van de baan. Iedere auto die op dat gedeelte uit het slot raakt, wordt door de verantwoordelijke marshall weer in de baan gezet. Bij teamraces wordt de verantwoordelijkheid bij de teams gelegd om ervoor te zorgen dat de marshallposten bezet zijn gedurende alle manches.

Grote ergernis bij het slotracen: slecht inzetten door marshalls

Handen vrij

Een marshall moet zijn handen vrij hebben. Veelal heb je twee handen nodig om een auto in het goede spoor te zetten. Dit betekent dat de marshall geen telefoon, camera, slotcars of andere zaken in zijn handen moet hebben. Eten of drinken naast de racebaan is op alle raceclubs ten strengste verboden. Toch zie je dat dit nog vaak voorkomt.

Alertheid

Marshalls moeten alert zijn. Als een marshall de race niet volgt en zijn deel van de racebaan niet goed in de gaten houdt, kan het de wedstrijd negatief beïnvloeden. De marshall moet adequaat reageren als een auto uit de baan vliegt. Als de marshall goed oplet, weet hij welke auto in welke baan hoort. Dat scheelt tijd bij het terugplaatsen van de auto in het slot.

Competent

De marshall moet in staat zijn om een auto terug te zetten in de baan. Dit klinkt logisch, maar toch gebeurt het vaak dat de marshall te druk is met anderen dingen voor de wedstrijd of fysiek niet in staat dit te doen. Kinderen of mensen met een fysiek ongemak kunnen ondanks de goede wil niet altijd behulpzaam zijn. Het is fijn dat kinderen worden betrokken bij het slotracen, maar bij belangrijke races is het af te raden om al te jonge kinderen bij de baan te hebben.

Sommige mensen worden zenuwachtig om als marshall op te treden. Zenuwen of onzekerheid zijn niet nodig. Blijf kalm en zet de auto rustig in de baan.

Onsportief gedrag

‘Eerlijkheid duurt het langst’, maar bij slotracen duurt oneerlijkheid het langst. Sommige racers gaan de concurrentie niet op de baan maar naast de baan aan. Door de auto’s van de andere racers langzaam terug te zetten, wordt er tijd gewonnen.

Grote ergernis bij het slotracen: slecht inzetten door marshalls

Voorrang bij inzetten

Het is belangrijk om een goede volgorde van inzetten te hanteren bij een crash met meerdere auto’s. De gulden regel is dat de auto die het eerst uit de baan vloog, ook weer als eerste in de baan wordt gezet.

Track call

Het kan voorkomen dat een auto per ongeluk op de verkeerde baan wordt gezet. Als een auto in het verkeerde slot rijdt, is er sprake van een ‘track call’. De racers of marshalls die opmerken dat er twee auto’s in één baan rijden, roepen dan luidt ‘track’. De stroom wordt dan door de raceleider van de baan gehaald. Nadat de verkeerde auto in het goede spoor is teruggezet, zal de race een herstart krijgen.

Onderschat je verantwoordelijkheid als marshall niet: zet een slotcar zo snel weer in de baan, zoals je zelf ook ingezet wilt worden.

Gepubliceerd op 27 juli 2015

Auteur: Jan Willem van Capelleveen / @jwvcapelleveen

Like en volg Racebaaninfo.nl op Facebook

3 leessuggesties:

15 jaar slotraceclub Slipstream

Klasse1Slotracing: Formule 1 op schaal 1:24

Racen in Het Souterrain